Faiz Manzil Kay Rozedar on Hum TV

Writer: Jawad Daud
Producer: Uzma Nadeem
Director: Shaqielle Khan
Cast: Rubina Ashraf Badar Khalil, Muhammed Ahmed, Sheheryar Zaidi, Serah Wasti, Amna Shaikh, Ahsan Qadir, Baber Khan, Kamal Idrees, Fozia Mushtaq, Ejaz Shaikh.

Comments