Ptv Drama Bulandi


Starring: Nadia Jameel, Faisal Rahman, Janna Malik, Kashif Mehmood, Khayyam Sarhadi, Khalid Butt, Naghma, Roohi Khan, Uzra Butt, Afshan Qureshi, Qavi Khan

Comments